Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon


Telefonnummer,
växel

08-704 71 00

Chat


Medicinsk information

Kontakta Medicinsk information för vårdpersonal på telefonnummer: 08-58 50 73 04 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com

Mediakontakter

Mediakontakter

För mediafrågor, kontakta vår presskontakt här

Besöksadress

Besöksadress

Bristol-Myers Squibb AB
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Karta

Postadress

Vår postadress

Bristol-Myers Squibb AB
Box 1172
171 23 Solna

Rapportera biverkningar/reklamationer

För Bristol Myers Squibb är det av yttersta vikt att få kunskap och förståelse för säkerhetsprofilen hos våra läkemedel. Denna hemsida har dock inte utformats för, och får inte användas till att samla in eller lämna ut säkerhetsinformation om Bristol Myers Squibbs produkter. Om du är patient och har frågor om ditt hälsotillstånd och din behandling ber vi dig att kontakta din behandlande läkare.

 

Så här går du tillväga för att rapportera en biverkning eller göra en reklamation:

 

Reklamation: om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller medinfo.sweden@bms.com

 

Biverkning: för att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller Bristol Myers Squibb på telefonnummer +46 08 585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com

 

Rapportera avvikelser

 

Bristol Myers Squibb Integrity Line integritetslinje är ett konfidentiellt telefon- och webbaserat rapporteringssystem hos Navex Globali.

 

Ta reda på mer

Maria Graff

Maria Graff
Key Account Manager

Linda Pilerud

Linda Pilerud
Key Account Manager

Frida Cato Vikingsson

Frida Cato Vikingsson
Key Account Manager

Ulrika Palm-Gustafsson

Ulrika Palm-Gustafsson
Brand Lead Immunology

Annica Aspman

Annica Aspman
Value Access Pricing Manager

Anna Johansson

Anna Johansson
Brand Lead

Kristina Dyrvold

Kristina Dyrvold
Market Access Manager

Pontus Lindvall

Pontus Lindvall
Sales Manager

Stefan Lundström

Stefan Lundström
Business Unit Director

Susanna Knutsson

Susanna Knutsson
Senior Medical Advisor

1787-SE-2400035

Rainbow line

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
SOTYKTU® (deukravacitinib), Rx (F), 6 mg filmdragerade tabletter. Immunsuppressivt medel, ATC-kod: L04AF07
Villkor: Subventioneras endast för patienter som fått otillräcklig effekt av konventionell och biologisk systemisk behandling, eller där detta inte är lämpligt.
Indikation: SOTYKTU är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.
Kontraindikationer: Kliniska relevanta aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos)
Varningar och försiktighet: Infektioner: Deukravacitinib kan öka risken för infektioner. Behandling med deukravacitinib ska inte inledas hos patienter med klinisk relevant aktiv infektion förrän infektionen har läkt ut eller behandlats.  Tuberkulos: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas ska patienterna utvärderas med avseende på tuberkulosinfektion. Behandling mot tuberkulos ska övervägas hos patienter med latent eller aktiv tuberkulos i anamnesen för vilka adekvat behandling inte kan bekräftas.  Maligniteter: Maligniteter, inklusive lymfom och icke-melanom hudcancer, har observerats i kliniska studier.  Kardiovaskulära biverkningar: Tillgängliga data från kliniska studier visar inte på någon ökad risk för MACE, DVT och LE vid behandling med deukravacitinib.  För maligniteter och kardiovaskulära biverkningar: Det är inte känt huruvida hämning av tyrosinkinas 2 (TYK2) kan vara kopplad till biverkningarna av  januskinas (JAK)-hämning med avseende på maligniteter och allvarliga kardiovaskulära biverkningar. Långsiktiga säkerhetsutvärderingar pågår. Riskerna och fördelarna med behandling med deukravacitinib ska övervägas innan behandling startas på patienter.  Vacciner: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas bör alla för åldern lämpliga vaccinationer ges enligt gällande vaccinationsriktlinjer. Levande vacciner ska undvikas till patienter som behandlas med deukravacitinib. Svaret på levande eller icke-levande vacciner har inte utvärderats.
Graviditet: Det finns begränsad mängd data från användningen av deukravacitinib hos gravida kvinnor. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av deukravacitinib under graviditet.
Förpackningar: Kartonger med 28 filmdragerade tabletter. Blisterkartor med 14 tabletter (kalenderblister).
Övrig information: För pris och ytterligare information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé 23 april 2024.
Bristol Myers Squibb, tel. 08 704 71 00, www.bms.com/se